wtorek, 26 lipca 2016

Konstrukcja różnych możliwości / Construction of different possibilities

Konstrukcja różnych mozliwości, stanowi rodzaj scenariusza pracy - czterokanałowego wideo, które nie zostało zrealizowane. W skład realizacji wchodzi 7 z docelowo 12 obrazów wideo, w każdym z nich testuje różne przedmioty pod kątem ich destrukcyjnych właściwości. Ponumerowane, następujące po sobie nagrania zostały uzupełnione rysunkową rozpiską, gdzie zawarłem całościowy pomysł pracy oraz przedmiotami, które nie zostały jeszcze przeze mnie wykorzystane. 
Konstrukcja różnych możliwości posiada otwartą, nieskończoną formę, powstawała powoli, poza presją deadline'ów.

Construction of different possibilities  is a scenario of artistic work, which was never created. The work include 7 from target 12 short video pictures, in which I am testing destructive possibility of diffrent objects, drawings which explains the way of use these objects and real objects which I didn’t use in the videos. Construction of different possibilities have an open form and is still in process. Konstrukcja różnych możliwości_low from zarraf on Vimeo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz