poniedziałek, 10 października 2016

In the Middle

The photos were shooting somewhere in Iceland at night. Ten people was wearing the same red jacket in the same place and were posing as a romantic traveler. The work is playing with
archetype of artistic journey and lonely contemplation of infinity, wild landscape.niedziela, 18 września 2016

Time is over

The world is good and safe.
Beauty surrounds me.
I love my life.
I love art.
I am breathing calmly and deeply. 
I feel my body relaxing.
I float freely. 
Being free is my body’s and mind’s natural state.
I am freeing myself.
I am ridding myself of all burdens.
I release that which is external, imposed, and unnecessary.
I am returning to myself. 
I am breaking free from the heaviness. 
I feel freedom, ease, lightness.
I feel strength and peace. 
I am flowing with the current and nothing is able to stop me.
I am returning to the source. 
I feel safe.
I forgive others as well as myself. 
I am freeing myself from the weight of sorrow and grievances.
I can finally feel freedom. 
No one and nothing can harm me if I don’t let them.
I am breaking free from dependences and evil. 
The demons are backing away. 
Only pure light remains. 
My soul is free forever. 
I feel unity. 
    

   
Time is over_3x from zarraf on Vimeo.

wtorek, 26 lipca 2016

Konstrukcja różnych możliwości / Construction of different possibilities

Konstrukcja różnych mozliwości, stanowi rodzaj scenariusza pracy - czterokanałowego wideo, które nie zostało zrealizowane. W skład realizacji wchodzi 7 z docelowo 12 obrazów wideo, w każdym z nich testuje różne przedmioty pod kątem ich destrukcyjnych właściwości. Ponumerowane, następujące po sobie nagrania zostały uzupełnione rysunkową rozpiską, gdzie zawarłem całościowy pomysł pracy oraz przedmiotami, które nie zostały jeszcze przeze mnie wykorzystane. 
Konstrukcja różnych możliwości posiada otwartą, nieskończoną formę, powstawała powoli, poza presją deadline'ów.

Construction of different possibilities  is a scenario of artistic work, which was never created. The work include 7 from target 12 short video pictures, in which I am testing destructive possibility of diffrent objects, drawings which explains the way of use these objects and real objects which I didn’t use in the videos. Construction of different possibilities have an open form and is still in process. Konstrukcja różnych możliwości_low from zarraf on Vimeo.

sobota, 9 lipca 2016

System Projektowy w sztuce.


Współczesna produkcja artystyczna jest zorganizowana wokół niekończących się projektów, które intensywnie angażują kreatywność oraz pochłaniają duże ilości energii twórczej i czasu. Podstawową jednostką projektu jest zadanie, zazwyczaj określone poprzez temat, zbudowane z początku i końca (deadline).  Stanowi ono narzędzie skutecznie dyscyplinujące wyobraźnię oraz formatujące proces twórczy. Projektowa temporalizacja wprowadza w stan rozproszenia, niezdecydowania, otępia kreatywność i potęguje poczucie niestabilności.

1.  Zrób coś! / wideo 4'23
2. Wszystko co sobie myślałem, teraz wydaję się głupie. /  wideo 6'23
3. Chodzi o system. / Grafika wektorowa, 3x wydruk na dibondzie – A0, A2, A3.
4. I co ci to dało ? /  wideo 8'30

   

I co ci to dało? from zarraf on Vimeo.