wtorek, 19 grudnia 2017

Gniazdo

Punktem wyjścia do pracy była legenda o założeniu państwa polskiego, opowiadająca o trzech braciach, Lechu, Czechu i Rusie, którzy wyruszyli w daleką podróż mającej na celu znalezienie nowego miejsca do życia dla swoich potomków. Według jednej z wersji legendy bracia rozstali się w trakcie wędrówki w różnych miejscach, gdzie dali początek takim krają jak Czechy, Ruś i Polska. Według innej wersji zbudowali oni wspólnie gniazdo, zapoczątkowując tym samym powstanie państwa polskiego, po czym dwoje z nich Czech i Rus, wyruszyli w dalszą podróż. Legenda o braciach - założycielach państwa, funkcjonuje w różnych obszarach kulturowych i dotyczy założenia państwa Czeskiego (dwóch braci Lech i Czech), Chorwackiego (Lech, Czech i Mech), założenia miast Cieszyn (Bolko, Leszko, Cieszko), czy Kijów (Kij, Szczek, Choryw). Najstarsze podanie legendy pochodzi z kronik ormiańskich autorstwa Zobiego Glaki z przełomu VI/VII w.
i opowiada o braciach Kuar,Meltej I Chorean, pochodzących z książecej rodziny hinduskiej, zakładają oni trzy miasta, nazywając je swoimi imionami.

Nawiązując do legendy o założeniu państwa polskiego oraz jej wielokulturowego wymiaru, zaprosiłem mieszkańców Poznania do przedsięwzięcia polegającego na wspólnej budowie legendarnego gniazda, Do budowy konstrukcji zostały użyte pozostałości po wyposażeniu wnętrz byłego kina Olimpia oraz scenograficzne odpady z teatru Scena Robocza. Powstała konstrukcja stała się miejscem spotkania i wspólnej zabawy dla osób odwiedzających gniazdo.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu Sąsiedztwo / Granice Bliskośći organizowanego przez Scenę Roboczą w Poznaniu.   Sąsiedztwo - granice bliskości 2017 / fot. M. Zakrzewski dla Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA  ROBOCZA

    Sąsiedztwo - granice bliskości 2017 / fot. M. Zakrzewski dla Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA

    Sąsiedztwo - granice bliskości 2017 / fot. M. Zakrzewski dla Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA

wtorek, 14 listopada 2017

Kramik / Turnus Słupsk

W ramach projektu Turnus Słupsk, otworzyłem stoisko handlowe podczas Jarmarku Gryfitów gdzie sprzedawałem  ręcznie robione pamiątki, które odnosiły się do przestrzeni miasta Słupsk oraz nawiązywały do okresu przemian transformacyjnych na początku lat 90 w tym mieście.
W ciągu 3 godzin zarobiłem 75 zł i 2 euro.

Więcej n.t projektu: http://turnusprojekt.pl/#rafalzarski


    Brelok nieużytek

    Logo magnes